fbpx

Start 1

Miękka windykacja w platformie B2B

Moduł miękkiej windykacji przypomni Twoim kontrahentom o nieopłaconych…

Więcej

Produkty powiązane - platforma B2B

Wyświetli kontrahentom towary powiązane lub podobne do aktualnie oglądanego…

Więcej

Ranking produktów w platformie B2B

Towary na listach są zwykle sortowane w konkretnej kolejności…

Więcej

Data planowej dostawy - platforma b2b

Platforma B2B wyświetli planowaną datę dostawy tego produktu…

Więcej

Dodawanie plików do produktów w platformie B2B

Możliwość wzbogacania karty towaru o dodatkowe pliki (np. .jpg, .pdf)…

Więcej

15/15