fbpx

Start 3

Miękka windykacja w platformie B2B

Moduł miękkiej windykacji przypomni Twoim kontrahentom o nieopłaconych…

Więcej

Produkty powiązane - platforma B2B

Wyświetli kontrahentom towary powiązane lub podobne do aktualnie oglądanego…

Więcej

Ranking produktów w platformie B2B

Towary na listach są zwykle sortowane w konkretnej kolejności…

Więcej

Data planowej dostawy - platforma b2b

Platforma B2B wyświetli planowaną datę dostawy tego produktu…

Więcej

Dodawanie plików do produktów w platformie B2B

Możliwość wzbogacania karty towaru o dodatkowe pliki (np. .jpg, .pdf)…

Więcej

Znak wodny

Wbudowany mechanizm do generowania zdjęć ze znakiem wodnym…

Więcej

Moduł handlowca w platformie B2B

Pozwola zalogować się na konto klienta i złożyć w jego imieniu zamówienie…

Więcej

Pobieranie dokumentów PDF

Twoi kontrahenci mają możliwość podejrzenia wszystkich dokumentów…

Więcej

Możliwość wprowadzania zmian graficznych w platformie B2B

Podstawowe dostosowanie wyglądu witryny do specyfiki firmy…

Więcej

Maskowanie produktów w platformie B2B

Kontrola nad tym jaki zakres produktów widzi konkretny klient lub grupa klientów…

Więcej

20/25